SAUPORT 2013

Sauport 2013, Türkiye’deki yüksek öğrenim kurumlarının ihtiyaçlarını karşılamak üzere geliştirilmiştir. Sauport 2013 geliştirilirken, üniversitelerin uzaktan eğitim konusunda ihtiyacı olabilecek eğitim, yönetim, içerik, destek ve pazarlama anlamındaki tüm istekleri göz önüne alınmıştır. Sauport 2013, sadece üniversiteleri hedefleyerek geliştirilmiş olması nedeni ile pek çok farklı özelliği barındırmakta ve sürekli olarak ihtiyaçlar doğrultusunda geliştirilmektedir. Sauport 2013 sağladığı faydaları kısaca şu şekilde özetleyebiliriz;

Tek bir sistem ve yazılım ile içerik, sanal sınıf ve eğitim yönetim sisteminin yönetilebilmesi
* Üniversite organizasyonuna uygun (fakülte, yüksekokul, uzaktan eğitim merkezi, öğrenci işleri) olması sebebi ile sorumlulukların paylaştırılması ve görevlerin dağıtımının yapılması
* Sadece eğitim sisteminin değil aynı zamanda eğitim programının web sitesinin de yönetilmesi
* Staj, belge talebi, not durum belgesi ve diğer öğrenci işleri gibi işlemlerin, Sauport 2013 üzerinden uzaktan eğitim öğrencilerine destek verilebilmesi
* Entegre içerik üretim aracı ile derslerin çevrimiçi olarak geliştirilmesi
* Üniversitedeki diğer sistemlere entegre olabilmesi sayesinde öğrenci işleri ve dönem başı/sonu işlemlerinin kolayca yapılabilmesi
* Onbinlerce öğrencinin sistemi kullanacağı varsayımı ile yönetimsel kolaylıklar sağlaması
* Sürekli gelişime açık olması.

Sauport 2013 tüm beklentileri karşılamış ve dünyada da yaygın olarak kullanılan ancak Türk yüksek öğretim sitemiyle yeterince uyum göstermeyen diğer paket yazılımların çok ötesinde bir yazılım olarak Türk yüksek öğretim sisteminin hizmetine hazır hale gelmiştir.


Sauport 2013 Platformu Tasarım İlkeleri

   • Ölçeklenebilirlik Desteği
   • Tekrarsız ve Tutarlı Verilerle Çalışma
   • Türk Yüksek Öğretimi İşleyişine ve Sertifika Programlarına Uygunluk
   • İçerik Alma / Verme Desteği ( SCORM )
   • İçerik ve Soru Havuzu Desteği ( ACE )
   • Dil Desteği
   • Çoklu Profil / Kullanıcı Yönetim ve Kullanım Desteği
   • Esnek Raporlama Sistemi Desteği
   • Yönetilebilir Yardım Masası Desteği ( PORTAL )
   • Özelleştirilebilirlik Desteği
   • Modül Ekleme (Kontrollü Yazılım Geliştirme) Desteği
   • Entegre Online Sınav Sistemi Desteği
   • Entegre Sanal Sınıf Uygulamaları Desteği ( PERCULUS, ADOBE CONNECT )
   • Tüm İçerik & Materyallere Tek Noktadan Erişim (LMS)